info@aykome.com.tr

+90 312 251 22 00

ASİDİK Mİ? BAZİK Mİ?

pH: POWER OF HYDROGEN (HİDROJENİN GÜCÜ)

pH Hidrojen iyonları aktivitesidir. Bir çözeltideki hidronyum iyonlarının derişimini gösteren logaritmik ölçümdür.
AnaCONT sıvı analitik vericileri sıvıların ve sulu çözeltilerin pH, redoks potansiyeli veya çözünmüş oksijen değerlerini ölçmek için özel olarak tasarlanmıştır.

pH ölçümü: Sıvılarda asitliğin (pH <7) ve bazikliğin (pH> 7) sürekli ölçümü Nivelco markasının AnaCONT vericileri yardımıyla yapılabilir. Gerekli kimyasalların beslenmesi ve diğer teknolojik fonksiyonlar işlenmiş ölçülen değerlerle kontrol edilebilir. Çözeltilerin asitlik ve alkalinliği(bazikliğini), 0 ile 14 arasındaki değerlerden birine denk gelecek düzeyde ölçülür. AnaCONT, elektrot ile aldığı elektriksel sinyal değerini pH birimine çevirerek potansiyometrik bir ölçüm sağlar. Ph ölçümünde algılama elektrotu ve referans elektrotunun sağladığı gerilimler arasındaki fark pH değerini verir.