info@aykome.com.tr

+90 312 251 22 00

Lacroix SOFREL DL4W-S IoT / Veri Kaydedici

Ölçeklenebilir bir makine to machine (M2M) çözümü sunan uzaktan bir telemetre istasyonu, kullanıcı işletme ve sermaye maliyetlerini düşürür.

Kamu Hizmetleri ve Sanayi için kapsamlı bir çoklu uygulama çözümü sağlayan birden fazla site parametresi 2G (SMS / GPRS) veya 3G şebekeleri üzerinden izlenir, kaydedilir ve iletilir.

SOFREL DL4W-S veri kaydedicileri, isteğe bağlı olarak dört DI girişine ve iki AI girişine sahiptir. Darbe sayısını kaydetmek için birden fazla tek yönlü veya çift yönlü bölge su sayacına bağlanabilirler.

Önerilen kullanımlar

“Yüksek Tüketim” sayaçlarının uzaktan okunması

DL4W-S’ler, endüstriyel şirketler, tatil köyleri, hastaneler vb. gibi “büyük tüketicilerin” günlük tüketimini izler. Su tüketiminde herhangi bir düzensizlik olması durumunda, alarm işlevi hem operatörü hem de müşteriyi tüketilen hacimdeki değişiklik konusunda uyarabilir. .
DL4W-S’ler, faturalandırma müşterilerine yardımcı olmak için de kullanılabilir.

Arabağlantı sayaçlarının uzaktan okunması

DL4W-S’ler, iki şebeke arasında gönderilen su hacmini izlemek için iki belediye arasındaki içme suyu dağıtım şebekesi ara bağlantılarında kullanılabilir.

Bölge ölçümü

DL4W-S veri kaydedicilerinin amacı, sızıntı alanlarını tespit ederek (özellikle gece akış oranını hesaplayarak) içme suyu şebekesinin verimliliğini ve performansını iyileştirmektir. AI girişlerini kullanarak basıncı izlemek ve bir borudan önce veya sonra bir sorun oluşması durumunda uyarı göndermek de mümkündür.

Temel Özellikler

  • Standart ölçüm, sinyalizasyon için 4 dijital giriş
  • SOFREL basınç sensörleri veya üçüncü taraf sensörlerin uzaktan çalıştırılması için 2 analog giriş
  • Ortalama akışların hesaplanması
  • Gece akışlarının hesaplanması
  • Günlük hacimlerin, günlük minimum ve maksimum akışların hesaplanması
  • DI durumunun değişmesi, eşiğin aşılması, sensör hatası üzerine SMS ile uyarı cep telefonuna iletildi…
  • 1 veya 2 PC ile periyodik, programlı veya olay bazlı iletişim