İÇME SUYUNDAN … KANALİZASYONA !

İÇME SUYUNDAN … KANALİZASYONA !

Su / atık su endüstrilerinin enstrümantasyon gereksinimleri, NIVELCO’nun cihaz yelpazesinde bulunan geniş seçeneklerle tamamen karşılanabilir. Başlangıçta bu endüstri segmenti için bir seviye ve basınç enstrümanları portföyü sunuldu. Son zamanlarda, su üretimi ve arıtımı ile ilgili tüm teknolojileri kapsayan eksiksiz enstrümantasyon paketleri sunmak için cihaz yelpazesini genişletmek üzere su analitik cihazları eklenmiştir. Aletlerin çoğu, en son gereksinimlere uygun ATEX Ex onaylı tiplerde mevcuttur. Ölçülen değerleri okuyabilen ve NIVELCO vericilerini uzaktan programlayabilen NIVELCO’nun MultiCONT proses kontrolörleri kullanılarak küçük ve orta ölçekli sistemlerin kurulumu kolaydır. Alternatif olarak NIVISION yazılımımız, NIVELCO vericilerini bir süreç görselleştirme sistemine entegre etmek için kullanılabilir.

ÖLÇÜM SİSTEMLERİNDE SAHA ALETLERİ

Seviye ve analitik vericiler, MultiCONT proses kontrolörüne bağlanabilir veya uygun arayüzler veya modemlerin yardımıyla NIVELCO saha cihazları, ölçüm sonuçlarını ve kontrol sinyallerini doğrudan proses kontrol sistemine sağlayabilir. NIVISION yazılımı, proses görselleştirme, veri toplama, ölçüm veritabanı yönetimi ve proses kontrol görevleri için mükemmel bir seçim sunar.

ATIKSU ARITMA PROSESİ

Su Üretim Kuyuları

Su üretim kuyuları, ham suyu merkezi su arıtma tesislerine pompalamak için pompaların indirildiği, su açısından zengin zemin katmanlarına açılır. Derin su kuyularında hem su seviyesini hem de sıcaklığı ölçmek için uygun olduğu için popüler seçim NIVOPRESS N dalgıç vericidir. Kuyulardan pompalanan suyun basıncı yerüstü boru hattında NIVOPRESS NZ/ND veya NIPRESS vericileri ile ölçülecektir.

Su Arıtma

Girişin verimi, ör. kaplıca suyu ISOMAG elektromanyetik debimetrelerle, sıcaklık ise THERMOCONT TT cihazlarıyla ölçülür. Organik ve inorganik maddeler gerek mekanik filtrelerle gerekse suya pıhtılaştırıcı maddeler katılarak uzaklaştırılır ve çökeltme tanklarında kirlilikler ayrıştırılır. EchoTREK / PiloTREK ile sürekli seviye ölçümü, temiz suyun pH değerinin ölçümü ise AnaCONT su analitik üniteleri ile önerilir.

Su Dağıtım Sistemi

Su üretim prosesinde, küçük haznelerde pompa kontrolü, NIVOCONT K iletken anahtarlarla çözülebilir ve NIVOFLOAT şamandıralı anahtarlar, güvenliği artırmak için arıza emniyetli cihazlar olarak idealdir. Suyun müşterilere dağıtılması hidroforlar, su kuleleri veya mesane basınç tankları ile yapılır. Su kulesindeki seviye, EasyTREK ultrasonik seviye vericileri ile üstten veya NIVOPRESS D hidrostatik seviye vericileri ile alttan ölçülebilir.

ATIKSU ARITMA SÜRECİ

Kanalizasyon Pompa İstasyonları

Kanalizasyon, ıslak kuyular veya pompa istasyonları olarak da bilinen yer altı haznelerinde veya çukurlarında toplanır ve kanalizasyon arıtma tesisine pompalanır. IP68 giriş korumalı EasyTREK SP tipi temassız ultrasonik seviye verici modelleri, bu ölçüm görevleri için bir numaralı tavsiyemizdir ve aynı şekilde derin kuyular için bir başka popüler seçim olan kanalizasyon adaptörü ile donatılmış NIVOPRESS N dalgıç seviye vericileri. Arızaya karşı güvenli koruma için sağlam NIVOFLOAT NW şamandıralı seviye şalterleri uygun çözümlerdir. Şebekeden gelen atık su, askıda ve çözelti halinde çok sayıda organik ve inorganik malzeme içerir. Bu kirlilik ortadan kaldırılmalıdır.

Su Arıtma

Arıtılmış atık su, kimyasal analiz ve verim ölçümünden sonra herhangi bir doğal suya aktarılabilir. Döner tambur eleklerin seviye kontrol görevleri ultrasonik seviye vericileri ile yapılmakta olup, havuz başlarında oluşan köpüğün tespiti NIVOCAP CK kapasitans seviye anahtarları ile yapılabilmektedir. AnaCONT serisi analitik ölçüm cihazları, temizlenmiş suyun pH ve DO analizi için idealdir. Açık kanal debi ölçümü, Parshall kanal ve EasyTREK seviye vericimiz kullanılarak yapılabilir. Hesaplama ve veri kaydı için bir MultiCONT kontrolör kullanılabilir.Kısacası su endüstrilerinin enstrümantasyon gereksinimleri NIVELCO tarafından fazlasıyla karşılanabilmektedir.

Detaylı bilgilendirme için Aykome Mühendislik ile iletişime geçebilirsiniz.

#aykome#aykomemühendislik#ankara#nivelco#ölçüm#nivelco#transmitter#switch#seviye#sıcaklık