info@aykome.com.tr

+90 312 251 22 00

HERKES RENGİNİ BELLİ ETSİN!

AnaCONT sıvı analitik transmiterleri, sıvıların ve sulu çözeltilerin pH, redoks potansiyeli veya çözünmüş oksijen değerlerini ölçmek için tasarlanmıştır. pH ölçümü sıvılarda asitlik (pH<7) ve bazlık (pH>7) ölçümünde AnaCONT transmiterleri yardımıyla yapılabilir.
Ölçümün uzun vadeli kararlılığı ve doğruluğu, standart tampon çözeltileri kullanılarak sensörlerin periyodik olarak kalibre edilmesini gerektirir.
Redoks potansiyeli (ORP) ölçümü: pH ölçümüne benzer şekilde redoks potansiyelinin ölçümü, ölçümler arasındaki potansiyel farkına dayanır. Ölçüm probunun platin yüzeyinde oksidasyon veya azalma meydana gelir. Ölçülen ortamda redoks potansiyeli, oksidan ve redüktörlerin toplamını gösteren bir parametredir. Probların çıkış sinyalleri elektronik ünite tarafından işlenir ve bunları oransal çıkış sinyaline dönüştürür. İstenileni elde etmek için ortam parametreleri, sıvıların azaltılması veya uygun oksitleyicinin beslenmesi, önceden işlenmiş değerlere dayalı olarak yürütülür.
Çözünmüş oksijen (DO) ölçümü, sıvıdaki çözünmüş oksijen gazının miktarını ppm veya mg/l değerleri olarak verir. DO sensörünün çıkış akımı ve sıcaklık sensörünün potansiyeli temelinde 25°C’ye normalize edilmiş DO değerini iletir.

2 telli kompakt ve entegre verici, eklenti grafik ekran modülü, 10 m’ye kadar ayrılmış versiyon, uygulamaya yönelik problar, geniş aksesuar seçimi, programlanabilir güç rölesi çıkışı, patlamaya dayanıklı modeller, 5 yıl garantisi bulunan cihazların uygulamaları şu şekildedir;
• Yüksek alkali ortamlar,
• Süspansiyonlar,
• Kirlenmiş sıvılar,
• Emülsiyonların sürekli pH veya redoks potansiyeli (ORP) ölçümü.
• Kimyasal endüstri
• İlaç endüstrisi
• Yiyecek ve içecek
• Enerji santralleri
• Su / atık su endüstrisi

Teknik Özellikler:
Besleme gerilimi: 12…36 V DC
Ortam sıcaklığı: -30…+70 °C
Proses sıcaklığı: -15…+100 °C
Proses basıncı: 16 bar’a kadar
Ölçüm aralığı: pH: 0…14 pH; ORP: +/-1000 mV
Çıkış: 4…20 mA, röle, HART®️
Giriş koruması: IP67, IP68
Onaylar: ATEX

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. www.aykome.com.tr

aykome#aykomemühendislik#müşavirlik#ölçüm#ph#nivelco#level#transmitter#switch#anahtar#engineering#measurement