Hidrolik Modelleme ve Kalibrasyon

Ana Sayfa » Hizmetlerimiz » Hidrolik Modelleme ve Kalibrasyon

Hidrolik Modelleme

Hidrolik modelleme, sisteminizin ( su, kanalizasyon veya taşkın ) hidrolik olarak davranışını tasarlamaktır. Hidrolik modelleme neticesinde altyapı iyileştirmelerini planlamak, operasyonel bakım stratejileri geliştirmek ve proaktif olarak sisteminizi yönetmek çok kolaydır.

İçme Suyu Hatlarında Şebeke Yönetimi Aşağıdaki Aşamalardan Oluşur

1 – Şebeke Analizi ve Tasarımı ( Hidrolik Modelleme )

2 – İzlenebilir ve Sürdürülebilir Şebeke Oluşturma

3 – Sızıntı-kaçak tespiti ve basınç yönetimi

4 – Eğitim ve Teknik Destek

 

1 – Şebeke Analizi ve Tasarımı (Hidrolik Model Oluşturulması);
Bir şebekenin hidrolik modelinin oluşturulabilmesi için öncelikle sahadaki mevcut varlıkların sayısallaştırılması veya sayısallarının doğrulanması gereklidir. Bunun yapılabilmesi için yeraltı tespit radarları, kablo-boru dedektörleri, metal dedektörleri ve tespit kazıları kullanılır.
Dağıtım şebekesinde suyun izlediği yolun bilgisayar ortamında simüle edilebilmesi için sistemin hidrolik modelinin oluşturulması gerekmektedir. Hidrolik model kullanılan bir sistemde, dağıtım şebeke hattının yönetilebilmesi, depo seviyelerinde boşalma ve taşma problemlerinin önlenebilmesi, üretim ve tahakkuk analizalerinin yapılabilmesi mümkündür. Bunun yanında gelişen hidrolik modelleme yazılımları sistemin basınç yönetimine yardımcı olmakla birlikte suyun üretim – iletim maliyetleri ile pompaların elektrik maliyetlerini de hasaplayabilmektedir.
Sistemi yönetebilmek için izleyebilmek gerekmektedir, sistemi izleyebilmenin en etkili yolu sistemi izole alt bölgelere (DMA Zone) ayırmaktır. İzole alt bölgelerin oluşturulması sistemin analizini ve yönetimini kolaylaştırmaktadır. Bölgeler arası geçişler önlenerek tam bir izolasyon sağlanmalıdır. Herbir bölgenin girişinde ve suyun ulaşmasını istediğimiz kritik noktalarda ölçüm odaları oluşturarak bölgeyi izlemek mümkündür.

2 – İzlenebilir ve Sürdürülebilir Bir Şebeke Oluşturma;

 • Ölçülebilir alanların (DMA) sahada doğrulamalarının yapılması
 • Ölçüm noktalarının belirlenmesi ve  ölçüm odalarının oluşturulması
 • Saha değerlerinin ölçülmesi
 • Model kalibrasyonu

çalışmaları yapılmalıdır.

Ölçülebilir alanların sahada doğrulamaları yapılırken sınır vanaları kontrol edilir. İzole alt bölgeler arasında tam bir izolasyon olduğu yapılan sıfır basınç testleri ile doğrulanır.

Ölçüm noktalarının belirlenmesi ve ölçüm odalarının oluşturulması DMA ve basınç odalarının hangi noktalarda oluşturulacağının belirlenmesi ve belirlenen noktalarda oluşturulacak odalar tasarlanır. Odalarda kullanılacak debimetre, basınç düzenleyici vanaların çap ve özellikleri ile odalarda kullanılacak olan veri kaydedici sistem ve iletişim modüllerinin parametreleri belirlenir. Oluşturulacak bypass hattının tasarımı da bu kapsam dahilindedir.

Saha değerlerinin ölçülmesi oluşturulan ölçüm odaları yardımı ile veya taşınabilir ölçüm cihazları kullanılarak sistemin debi, basınç ve klor ölçümleri yapılır ve raporlanır.

Model kalibrasyonu, sahada ölçülen değerler ile oluşturulan model revize edilir, yeni bağlantı ve vanalar modele işlenir ve kalibrasyon sonucunda mevcut strateji yenilenir.

3 – Sızıntı-Kaçak Tespiti ve Basınç Yönetimi;

 • Saha araştırması
 • Gece debisi analizi
 • Erken uyarı sistemi (ses ve gürültü kaydediciler)
 • Korelasyon
 • Noktasal sızıntı tespiti
 • Basınç yönetimi

Saha araştırması, tecrübeli ekipler ve ileri teknoloji ekipmanlar ile şebekeden sızan suyun olası gidiş yolları olan PTT ve kanalizasyon menhollerinin kontrolleri ve bu kontrollerde sızıntı tespit edilirse su analizlerinin yapılması gerekir. Vana ve ev bağlantıları da bu araştırma kapsamındadır.

Gece debisi analizi, bir bölgeye verilen suyun debisi farklı bir tüketim alışkanlığı yoksa, tüketimin çok düşük olduğu sabah saat 02:00 ve 04:00 arasında sıfıra yakın olmalıdır. Eğer gece debisi gündüz debisine yakın bir değerde ise bu bölgede kaçak veya sızıntı olasılığı yüksektir.

Erken uyarı sistemi, ses ve gürültü kaydedici sistem olarak bilinir. Belirlenen noktalara ( vana, abone bağlantıları vb ) yakın olan yerlerde sızıntı veya patlak sesini yakalayan sistemdir. Lokal radyo sinyali veya GPRS üzerinden veri iletişimi sağlayabilir. Bu sistem bölgesel olarak sızıntı-kaçak olan alanların daraltılmasına ve daha sonra yapılacak noktasal tespitlerde zaman kazanılmasını sağlar. Veriler merkezde toplanabildiği gibi anlık olarak sahada da değerlendirilebilir.

Korelasyon,  gece debisi analizi, erken uyarı sistemi veya saha araştırmaları sonucunda daraltılan bölgelerde sızıntının bulunduğu bölgeyi metrelere indirmek amaçlı kullanılan bir sistemdir. Şebeke üzerine yerleştirilen sensörler radyo sinyalleri ile iletişim neticesinde sızıntı noktasını yaklaşık olarak belirler.

Noktasal sızıntı tespiti, korelasyon ile daraltılan veya şüphelenilen alanlarda akustik dinleme mikrofonları ile dinleme yapılarak noktasal sızıntı tespiti yapılır

Basınç yönetimi, tespit edilen sızıntılar ve yapılan tamiratlar sonrası sisteme geri kazandırılan suyun sistem içerisinde kalabilmesi için sistemin optimum basınç ile yönetilmesi gerekmektedir. Yüksek basınç şebeke borularında ve abone tesisatlarında patlaklara sebep olur, düşük basınç ise abonelerde memnuniyetsizliğe sebep olacaktır. Şebeke durumuna göre belirlenen bölgelerde 7 – 15 günlük basınç ölçümleri yapılarak basınç profilleri oluşurulur. Basınç profilleri sayesinde basınç düzenleyici vanalar sisteme entegre edilir. Bu sayede şebekenin optimum basınçta çalışması sağlanır.

Kalibrasyon

İçmesuyu sistemleri oluşturulurken belli bir hesap ve proje üzerinden oluşturulurlar. Zaman içerisinde farklı içmesuyu sistemleri bir araya gelmiş olabilir veya mevcut sistem üzerinde ilaveler veya eksiltmeler yapılmış olabilir.

Bunların haricinde mevcut içmesuyu sisteminize ait Hidrolik Modeliniz zaman içerisinde sistemde oluşan aşınma, su kayıpları, kapalı/açık konumda bulunan sınır vanaları nedeni ile gerçek işletme durumlarını yansıtmayabilirler.

Yapacağımız saha gözlemleri ile sisteminize ait Hidrolik Modeli kalibre edip size işletmenizi yansıtan canlı güncel Hidrolik modelinizi teslim edebiliriz.

 • C-Factor testi
 • Debi Ölçümleri
 • Basınç Ölçümleri
 • Tüketim analizi
 • Sıfır Basınç testi
 • Pompa Verimlilik Testi