Boru & Kablo Tespiti

Kazı Boru ve Kablo Hattı Tespiti ve Haritalama, Dijitizasyon Hizmeti

Gelişen teknoloji ile hayatımıza giren birçok hizmetin alt yapısı yerin altından bizlere ulaşmaktadır. Olası bir ihtiyaç veya arıza durumunda bu tesislerin tam yerinin bilinmesi, anında müdahale edilmesini sağlarken oluşabilecek iş kazalarının da önüne geçmektedir.

Aykome, yer altı hatlarını kazıya gerek duymadan tespit etmek için mevcut en ileri teknolojiyi kullanır. Alanında uzman ve deneyimli kadro; Hattın kalitesi ne olursa olsun konumu bulunarak derinlik ve yön koordinatları alınır ve sayısallaştırılır.

Bu anahtar teslim hizmet, müşterimize yönetim veya ağ altyapısı için kesin veya net kaynaklar sağlar. Olası personel veya yönetim değişikliği, sahada ve idari personelde kafa karışıklığına neden olmadan verilen hizmetin kalitesini etkilemez. Veri ve bilginin mevcut olduğu yerlerde işler kesintiye uğramaz.

Belirlediğimiz tesisler aşağıdaki gibidir;

 1. METAL HATLARI
 2. Domuz ve çelik su boruları. (Şebeke, İletim)
 3. Petrol boru hattı.
 4. AMETAL HATLARI
 5. Tüm plastik esaslı su boruları. (Ağ)
 6. Doğal gaz boruları.
 7. Yangın hidrant boruları.
 8. Atık su boruları. (Oluklu)
 9. BETON HATLARI
 10. ACB su boruları. (Şebeke, İletim)
 11. Atık su kanalları.
 12. Yağmur suyu kanalları.
 13. ENERJİ HATLARI
 14. Elektrik kabloları.
 15. Fiber optik kablolar.
 16. Telekom kabloları.
 17. ISITMA HATLARI
 18. RÖGAR VE VANA KAPAKLARI
 19. YASAL OLMAYAN VE BİLİNMEYEN BAĞLANTILAR

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)
Geçmişte su idareleri, içme suyu dağıtım şebekesi elemanlarının önemli bilgilerini (boru çapları ve uzunlukları, su kaynakları, pompalar, rezervuarlar ve boyutları, vanalar vb.) kaydetmek için çizimler, haritalar ve raporlar kullanırdı. Bununla birlikte, çoğu zaman, gerekli ayrıntılar yalnızca ilgili alanda çalışan belirli teknisyenler veya zanaatkarlar tarafından biliniyordu. Sonuç olarak, bu önemli bilginin kaderi su yönetimindeki birkaç kişiye bağlı olacaktır. Günümüzde ağ bilgileri sayısallaştırılmakta ve bilgisayarlarda saklanmaktadır. Bu nedenle saha ustalarına ihtiyaç duymadan gerekli detaylı bilgi alınabilir.

Genellikle saha ustalarında bulunan ağ bilgisi CBS”ye iletilir.

Bazı su idarelerinin en önemli sorunlarından biri içme suyu dağıtım şebekesindeki değişikliklerin (yeni boru veya vana eklenmesi vb.) CBS birimine bildirilmemesidir. Bu, hatalı ve/veya eksik ağ bilgisi ile çalıştırılan hidrolik modelden yanıltıcı sonuçlar alınmasına neden olur. Bu nedenle, su yönetiminin diğer birimleri ile CBS birimi arasında iyi bir koordinasyon sağlanmalı ve CBS veri tabanı gerektiğinde güncellenmelidir.

CBS veritabanının düzenli olarak güncellenmesi gerekiyor
CBS veritabanının düzenli olarak güncellenmesi gerekiyor

GIS biriminde, her bir DMA için tüm abone kayıtları mevcut olmalı ve DMA”daki tüm boru ve servis bağlantılarının tipi, koordinatları, uzunlukları vb. ve yerinde incelemeler mevcut olmalıdır. elde edilmelidir. Ayrıca ağdaki tüm sayaçların tipi, boyutu, markası, yaşı ve sayaç numaraları CBS veri tabanında saklanmalıdır. Bahsedilen tüm bilgiler su kayıplarıyla mücadeleden sorumlu ekip için çok önemlidir.

Servis bağlantılarının yerleri ve bilgileri CBS veri tabanına kaydedilmelidir.
Servis bağlantılarının yerleri ve bilgileri CBS veri tabanına kaydedilmelidir.

Bu süreçlerin tamamında veya bir kısmında bizimle iletişime geçerek destek ve hizmet alabilirsiniz.

Aykome, zemini zirveye taşıyor.