Hidrolik Modelleme ve Kalibrasyon

aykome-hidrolik-modelleme

Hidrolik modelleme, sisteminizin (su, kanalizasyon veya sel) davranışını hidrolik olarak tasarlamaktır. Hidrolik modelleme sonucunda altyapı iyileştirmelerini planlamak, operasyonel bakım stratejilerini iyileştirmek ve sisteminizi proaktif olarak yönetmek çok kolaydır.

İçme Suyu Hatlarında Şebeke Yönetimi aşağıdaki adımlardan oluşur

1 – Ağ Analizi ve Tasarımı (Hidrolik Modelleme)

2 – İzlenebilir ve Sürdürülebilir Bir Ağ Oluşturma

3 – Sızıntı-kaçak tespiti ve basınç yönetimi

4 – Eğitim ve Teknik Destek

1 – Ağ Analizi ve Tasarımı (Hidrolik Modelleme);

Bir ağın hidrolik modelini oluşturmak için öncelikle sahadaki mevcut varlıkları sayısallaştırmak veya nicelleştirmek gerekir. Bunun için yeraltı algılama radarları, kablo-boru dedektörleri, metal dedektörleri ve sabitleme ekskavatörleri kullanılmaktadır.

 Dağıtım şebekesinde suyun izlenme şeklini simüle edebilmek için sistemin hidrolik modelinin oluşturulması gerekmektedir. Hidrolik model kullanan bir sistemde dağıtım şebeke hattını yönetmek, depo seviyesinde boşaltma ve taşma problemlerini önlemek, üretim ve tahakkuk analizleri yapmak mümkündür. Ayrıca hidrolik modelleme yazılımı, sistemin basıncını yönetmeye ve pompaların elektrik maliyetlerinin yanı sıra su üretim ve iletim maliyetlerini anlamaya yardımcı olabilir.

Sistemi yönetmek için izleyebilmek gerekir, sistemi izlemenin en etkili yolu sistemi izole alt bölgelere (DMA Zone) ayırmaktır. İzole alt bölgelerin oluşturulması, sistemin analizini ve yönetimini kolaylaştırır. Bölgeler arası geçişlerden kaçınılarak tam bir izolasyon sağlanmalıdır. Her bölgenin girişinde ve suyun ulaşmasını istediğimiz kritik noktalarda ölçüm odaları oluşturarak bölgeyi gözlemlemek mümkündür.

2 – İzlenebilir ve Sürdürülebilir Bir Ağ Oluşturma;

Ölçülebilir alanların (DMA) saha doğrulaması yapın
Ölçüm noktalarının belirlenmesi ve ölçüm odalarının oluşturulması
Alan değerlerinin ölçülmesi
Model kalibrasyonu

iş yapılmalıdır.

Ölçülebilir alanların ölçümleri doğrulandığında limit valfleri kontrol edilir. İzole edilmiş alt bölgeler arasında tam bir izolasyon olduğu sıfır basınç testleri ile doğrulanır.

Ölçüm noktalarının belirlenmesi ve ölçüm odalarının oluşturulması Noktaların oluşturulacağı DMA ve basınç odalarının belirlenmesi ve belirlenen noktalarda oluşturulacak odaların tasarımı yapılır. Odalarda kullanılacak debimetre, basınç ayar vanalarının çapı ve özellikleri ile odalarda kullanılacak datalogger sistemi ve haberleşme modüllerinin parametreleri belirlenir. Oluşturulacak baypas hattının tasarımı da bu kapsamdadır.

Saha değerlerinin ölçümleri, ölçüm odaları yardımı ile veya portatif ölçüm cihazları kullanılarak sistemin debi ölçümü, basınç ve klor ölçümleri ile yapılır ve raporlanır.

Model kalibrasyonu sahada ölçülen değerler ile revize edilir, yeni bağlantılar ve vanalar işlenir ve kalibrasyon sonucunda mevcut strateji revize edilir.

3 – Kaçak-Kaçak Tespiti ve Basınç Yönetimi;

Saha araştırması
Gece analizi
Erken uyarı sistemi (ses ve gürültü kaydediciler)
korelasyon
Nokta kaçak tespiti
Basınç yönetimi

Şebekeden sızan suların olası yolları olan saha araştırmaları , deneyimli ekipler ve ileri teknoloji ekipmanlar ile PTT ve kanalizasyon bacaları ve bu kontrollerde kaçak tespit edilirse su analizleri yapılmalıdır. Vana ve ev bağlantıları da bu araştırmaya dahil edilmiştir.

 Belirli bir bölgedeki su tüketiminin farklı bir tüketim alışkanlığı olmadığı sabah saat 2 ile sabah 4 arasında gece analizi sıfıra yakın olmalıdır. Gece vakti gündüze yakın ise bu bölgeye sızma veya sızma ihtimali vardır.

Erken uyarı sistemi  , ses ve gürültü kayıt sistemi olarak bilinir. Belirlenen noktalara yakın yerlerde (vana, abone bağlantıları vb.) kaçak veya kırılma sesini yakalayan sistemdir. Yerel radyo sinyali veya GPRS üzerinden veri iletişimi sağlayabilir. Bu sistem yerel olarak sızıntı olmayan alanların daraltılmasını ve sonraki nokta tespitlerinde zamandan tasarruf edilmesini sağlar. Veriler anlık olarak toplanabileceği gibi merkezi olarak da toplanabilir.

Korelasyon  , gece analizi, erken uyarı sistemi veya saha araştırmaları sonucunda daralmış bölgelerde kaçakların meydana geldiği alanı azaltmak için kullanılan bir sistemdir. Şebekeye yerleştirilen sensörler, radyo sinyalleriyle iletişim sonucunda yaklaşık olarak kaçak noktasını belirler.

 Daraltılmış veya ilişkili olduğundan şüphelenilen alanlarda akustik dinleme mikrofonları dinlenerek noktasal kaçak tespiti yapılır ve nokta kaçak tespiti yapılır.

Sonra  basınç yönetimi , algılanan sızıntıları ve onarım geri dönüştürülmüş su sisteminde kalmak böylece sistem, optimum basınçla yönetilmesi gerektiğini, bitti. Yüksek basınç, şebeke borularında ve abone tesisatlarında salgınlara neden olurken, düşük basınç ise aboneliklerde memnuniyetsizliğe neden olacaktır. Şebeke durumuna göre belirlenen bölgelerde 7 – 15 gün süreyle basınç ölçümleri yapılarak basınç profilleri oluşturulur. Basınç profilleri sayesinde basınç ayar valfleri sisteme entegre edilmiştir. Bu, ağın optimum basınçta çalışmasını sağlar.

kalibrasyon

İçme suyu sistemleri oluşturulduğunda belirli bir hesap ve proje üzerinden oluşturulmaktadır. Zamanla, farklı içme suyu sistemleri bir araya gelmiş veya mevcut sisteme eklenmiş veya ilave edilmiş olabilir.

Bunların dışında mevcut içme suyu sisteminizin hidrolik modeli zamanla aşınma, su kayıpları, sınırlayıcıların kapalı/açık konumda olması nedeniyle gerçek çalışma koşullarını yansıtmayabilir.

Saha gözlemleri ile sisteminizin Hidrolik Modelini kalibre edeceğiz ve işinizi yansıtan Hidrolik modelinizi canlı olarak teslim edebiliriz.

C-Faktör testi
Akış Ölçümü
Basınç Ölçümleri
Tüketim analizi
Sıfır Basınç testi
Pompa Verimliliği Testi