Su Kaçak Tespiti

Water-Leak-Detection

Fiziksel / İdari / Yasal Su Kaybı Kaçak Tespit Hizmeti

AYKOME; fiziksel, kaçak, ticari su kayıp ve kaçakları alanında dünyadaki en ileri teknoloji ürünlerini kullanarak noktasal ve bölgesel tespit hizmetleri alanında lider konumundadır.

Uzman kadromuz; tecrübe ve saha tecrübesini en etkin çözümlerle sağlamakta ve sonuna kadar mühendislik hizmetleri vermektedir. Yurt içi ve yurt dışında yaptığımız yoğun çalışmalar her seferinde çıtamızı yükseltmekte ve ufkumuzu ileriye taşımaktadır.

Sektöre getirdiğimiz yeniliklerle kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti veriyor, ilgili teknik personelin eğitimi ve yönetimi konusunda danışmanlık veriyoruz.

Su kaçağı tespitinin başarısı, kullanılan cihazlar, teknik ve deneyime bağlıdır.

Su kayıplarını azaltmak için yapılan en önemli çalışmalar;

 1. İçme suyu dağıtım şebekesine verilen suyun tüm hacmi düzenli olarak ölçülmeli ve kaydedilmelidir.
 2. Tüm kullanıcılara verilen su hacmi sayaçlarla ölçülmeli, sayaçlar düzenli olarak okunmalı ve veriler kayıt altına alınmalıdır. Servis ömrü 10 yılı aşan cihazlar kalibre edilmelidir.
 3. Mevcut içme suyu dağıtım şebekeleri, Bölge Ölçümlü Alana (DMA) bölünmeli ve alt bölgeler (DMA) oluşturularak yeni şebekeler tasarlanmalıdır.
 4. Alt bölgelere giden su akışı ve alt bölge içindeki kritik basınç ölçülmeli ve kaydedilmelidir.
 5. Veri kayıt ve izleme amaçlı CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ve SCADA (Veritabanı İzleme ve Kontrol Sistemi) sistemleri kurulmalıdır.
 6. Fiziksel su kayıplarını azaltmak için akustik ekipman kullanılmalıdır.
 7. Ağlar için hidrolik modelleme yapılmalıdır.

Bu çalışmalar sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmektedir.

 1. Su kaynakları üzerindeki baskıların azaltılması, yeni su kaynaklarına olan ihtiyacın ertelenmesi
 2. Artan abone memnuniyeti
 3. Su teminindeki ekonomik kayıpların azaltılması ve su fiyatlarının düşürülmesi / fiyat artışının geciktirilmesi
 4. Yeni yatırım projeleri için finansman
 5. Su idarelerinin giderlerinin düşürülmesi
 6. Kentsel su yönetimi açısından gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşmak

Aktif Sızıntı Kontrolü

Aktif sızıntı kontrolü, uygun maliyetli ve etkili su kaybı yönetimi için hayati bir uygulamadır. Bölüm 5″te ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, ağ öncelikle hidrolik olarak bağımsız yalıtılmış alt bölgelere (DMA) bölünmelidir. DMA girişindeki debi, hassas bir debimetre ile ölçülmeli ve sürekli olarak kaydedilmelidir. Su yönetiminin bir SCADA sistemi varsa, su akışı gerçek zamanlı olarak ölçülebilir. SCADA sistemi, boru patlamaları nedeniyle şebekede belirli sınır değerleri aşan ve hızla artan bir akış seviyesi için alarm tetikler. Böylece SCADA sistemi ile boru patlamalarının oluşumu hızlı bir şekilde tespit edilebilmektedir. Ayrıca Minimum Gece Akışı sürekli izlenerek net gece akış miktarı (kaçak) belirlenebilir. Net gece akışındaki artış, artan sızıntıları gösterir. Tanınan boru çıkışlarını ve sızıntıları bulmak için akustik yöntemler kullanılabilir.

Akustik Yöntemler

Bir sızıntıyı tespit etmenin ve bulmanın en temel yöntemi, borudan basınçlı su çıkışının sesini/gürültüsünü dinlemektir. Bu aktivitenin etkinliği sistem basıncına, sızıntının boyutuna ve şekline, boru çapına ve malzemeye bağlıdır. Profesyonel ticari firmalar tarafından geliştirilmiş çok sayıda modern akustik ekipman ve yazılım bulunmaktadır. Yaygın olarak kullanılan akustik ekipmanlar aşağıda listelenmiştir:

 • Akustik kaydediciler
 • Kaçak gürültü korelatörü
 • Yer mikrofonları
 • dinleme çubuğu

Temel akustik ekipmanlarla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Akustik Kaydediciler:

Akustik kaydediciler, bir DMA içinde şüphelenilen boru patlaması veya sızıntı alanlarını daraltmak için kullanılır. Genellikle 6, 12 veya 18 olarak gruplandırılan akustik kayıt cihazları, kaçak tespitinin yapılacağı alana yerleştirilir. Bu amaçla, her bir akustik kayıt cihazı, bölgedeki hidrantlara, sayaçlara veya vanalara monte edilir.

Sızıntılardan kaynaklandığından şüphelenilen sesler/gürültüler için doğrulamalar yapılabilir ve aşağıda açıklanan diğer ekipmanlar kullanılarak sızıntıların yeri de tespit edilebilir. Bazı akustik kayıt sistemleri, birden fazla noktadan gelen ses/gürültü verilerini bir araya getirerek sızıntı için “anlık yerde” birleşebilir.

Sızıntı Gürültü Korelatörü:

Bu sistem, borudaki olası sızıntı noktasının her iki tarafındaki bağlantı elemanlarına bağlı iki mikrofona sızıntıdan kaynaklanan gürültünün hareket hızını kullanır. Bu yöntemin başarısı, sızıntıdan kaynaklanan gürültünün yoğunluğuna ve boru malzemesinin ses iletkenliğine bağlıdır. Gelişmiş model gürültü korelatörleri, frekans seçimi veya filtreleme yoluyla çoğu boru çapı için 0,5 metreye kadar olan sızıntıları kolayca tespit edebilir. Bu sistemin etkin bir şekilde çalışabilmesi için boru hattı boyunca yeterli temas noktalarının olması gerekmektedir.

Leak-noise-correlator

Bu sistem için basit, düşük maliyetli modeller de vardır. Bu modellerin tek kanallı radyo bağlantısı ve birkaç işlevi vardır. Bahsedilen modeller, kullanımı kolay ve birçok duruma uygun olmasına rağmen, uzun mesafeli korelasyon çalışmaları için dezavantajlıdır.

Yer mikrofonları:
Yer mikrofonları, sızıntıdan kaynaklanan sesi/gürültüyü elektronik olarak yükseltir. Bu cihazlar, temas veya izleme modunda kullanım için kurulabilir. Kontak modu, armatürleri dinlemek için kullanılır ve elektronik dinleme çubuklarına benzer.

İzleme modu, bağlantı parçaları arasındaki boru hatlarında sızıntı aramak için kullanılır. Bu yöntemde yer mikrofonu boru hattı üzerinde belirli mesafelere yerleştirilir ve kaçak noktasına yaklaştıkça gürültü seviyesi değişir. Akustik kaydediciler veya sızıntı gürültü korelatörü tarafından bir sızıntı tespit edildiğinde, saha ekibi sızıntı noktasını bulabilir.

Location-Microphone

Dinleme Çubuğu:
Bir dinleme çubuğu veya “steteskop”, sonunda sesleri yükseltmek için bir parça olan ahşap veya metalden yapılmış basit ve ucuz bir alettir. Sızıntı sesini dinlemek için saha ekibi yol yüzeyinden veya doğrudan boru veya ek parçalardan dinleyebilir. Dinleme çubuğu, bambu kamış veya metal çubuk vb.”dir. Kolay bulunabilen malzemelerden yapılabilir. Kılavuz çekme çubukları genellikle, kaçak gürültü korelatörü tarafından önceden tespit edilen sahadaki bir sızıntı yerini doğrulamak veya bir sızıntı noktasındaki onarımın tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmek için kullanılır.

Listening-Stick

Yukarıda bahsedilen cihazlar ile sadece sızıntının sesi/gürültüsü değil aynı zamanda sistemdeki pompa, musluk, hava valfi vb. Parçaların sesleri de algılanır. Bu nedenle aktif kaçak kontrol ekibinde görev alan personel, ekipmanı iyi kullanabilmeli ve kaçak noktalarını doğru tespit edebilmelidir. Bu cihazlar aktif kaçak kontrolü için oldukça kullanışlı olmakla birlikte cihazların doğru kullanımı ve bakımı için ve maksimum faydayı sağlamak için gereklidir.

Her damla su değerlidir. Bunun bilincindeyiz ve yanınızdayız.

Hiçbir başarı tesadüf değildir.