info@aykome.com.tr

+90 312 251 22 00

ISOTANK – Silo ve Tank İzleme Sistemi

DOWNLOADS

ISOTANK tank yönetim yazılımı, tanklara kurulu tüm sensörleri seviye, basınç ve sıcaklık ölçümleri için sürekli olarak izlemenize, verileri PC’nizde kullanıma sunulan bir veritabanına kaydetmenize olanak tanır.

Ana özellikler şunlardır:

  • Tankların grafik gösterimi
  • Sayısal mühendislik değişkenlerinin gerçek zamanlı olarak görselleştirilmesi
  • Her proses değişkeni için birden fazla alarm ayarı
  • Cihaz başına birden fazla ölçüm görüntüleyebilme
  • 20°C’de hacim hesaplaması için sıcaklık kompanzasyonu gibi sabit ve değişken değerlerle giriş hesaplamaları
  • Tank doğrusallaştırma tablolarının eklenmesi
  • Dosyaların .csv formatında dışa aktarılmasıyla kolay veritabanı yönetimi ile veri arşivleme “Veri kaydı”
  • Web erişim imkanı