info@aykome.com.tr

+90 312 251 22 00

Misyon & Vizyon & Hedefler

Görevimiz

 • Türkiye’yi küresel ölçekte yüksek teknoloji kazısız sistemler altyapı sorunlarının prestijini kullanmaya yönlendirmek
 • Dünyada sürekli gelişen modern teknoloji, yerli öncüleri pazara getiriyor
 • Yanlış yapılmış veya gereksiz kazıdan kaçınılmış
 • Satış ve satış sonrası hizmet verecek kalite
 • Kaliteli ürün ve hizmetler sunmak için sürekli iyileştirme ilkelerine ilişkin müşteri beklentilerini aşmak
 • Mevcut değere bağlı kalmayı sağlamak için rekabet avantajı
 • Modern yönetim sistemini benimsemek ve uygulamak

Vizyonumuz

 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak
 • Ürün ve hizmetlerin sürekli geliştirilmesinde orijinal yaratın
 • Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle entegrasyonu sonlandırmak
 • Topluma faydalı faaliyetler, sosyal büyüklükteki organizasyonlarda bulunabilir.
 • Ülke ekonomisi, doğrudan ve dolaylı olarak yurt içinde kalıcı farklılıklar yaratmaya katkıda bulunan bir şirket yapısı ile sağlanmaktadır.
 • Uluslararası kalite standartları ve imajı ile kazanma, lider olma ve üretkenliğe öncülük edecek

Hedeflerimiz

 • Kazısız teknolojiyi bugünden sağlayarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak
 • Tüm altyapı organizasyonlarını bir araya toplayarak büyük bir koordinasyon merkezi haline getirmek
 • Var Olmak
 • büyüyen
 • Farkındalığı ve tanınırlığı artırmak için
 • Algıyı koordine edin ve yaratın
 • Kurumsal yönetim ve uygun çalışma standartları
 • Tüm altyapı yönetimi ve işletme standartları kuruluşlarını sürekli olarak optimum seviyeye taşımak
 • Kendi kendine rekabet edebilmek için
 • Pazar ihtiyaçlarına yönelik çözümleri çeşitlendirmek
 • İnovasyonu destekleyen bir kültüre sahip olmak
 • Ürün geliştirme ve yenilikleri müşterilere ulaştırmak, ürün portföyünü genişletmek
 • Müşteri odaklı bir yeniden yapılanmaya sahip olmak
 • Yüksek müşteri memnuniyeti ve bağlılığı sağlamak
 • Kayıpları önlemek için ülkenin en önemli kaynağı olan “su”yu sağlayan en iyi ağ yönetimi “Akıllı Şebeke”