ORAKEL pH probu, bir sulu çözeltinin çevrimiçi pH'ını, otomatik sıcaklık kompanzasyonuna sahip kombinasyon cam elektrotlarıyla ölçebilir.

DETECTRONIC pH Probu