SOFREL LS10 veri kaydedicilerinde yalnızca bir DI girişi bulunur. Darbe sayısını kaydetmek için bir bölge su sayacına bağlanabilirler. "Büyük tüketici" müşterilerinin uzaktan okumaları için önerilir. LS10'ler, endüstriyel şirketler, tatil köyleri, hastaneler vb. gibi "büyük tüketicilerin" günlük tüketimini izler. Su tüketiminde herhangi bir düzensizlik olması durumunda, alarm fonksiyonu, tüketilen hacimdeki değişiklik konusunda hem operatörü hem de müşteriyi uyarabilir.

SOFREL LS-P: DL4W-S – Veri kaydedici