Ürünler

Rezatec – Uydudan Görüntülemeli Su Kaçak Tespit Yazılımı

COĞRAFİ VERİ ANALİSTLERİ

Rezatec, karasal tabanlı varlıkların akıllı yönetimine yardımcı olmak için kritik bir karar destek hizmeti verir. Değerli ve kullanılabilir peyzaj bilgilendirmelerini sağlayan önde gelen uzmanlaşmış bir coğrafi veri analiz şirketidir.

Küresel olarak kurumlar, çevresel, iklimsel, ekonomik ve sosyal değişimin yanı sıra sanayi ve sektörler arasındaki düzenleyici baskının artmasıyla yeni zorluklarla karşı karşıya gelmektedir. Artan nüfus, su ve gıda güvenliği, enerji altyapısındaki verimsizlikler. Değişime direnç kazandırmak için akıllı kentlere olan gereksinim nedeniyle araziye ve onun verimli kullanımına yönelik talepler giderek artmaktadır.

Son yıllarda, karmaşık büyük verilir analiz etmek ve kuruluşların bu yeni baskılara uyum sağlamasına yardımcı olacak farklı karar verme araçları türlerine duyulan ihtiyaç arttı. Buna dayanarak, Dünya Gözlemi (Earth Observation – EO) uydu verilerinin uzaktan analizi ve gelişmiş sızıntı ve kayıp kaçak kontrolünü yapan yazılım ürettik.

KÜRESEL BİR YAKLAŞIM 

Jeo uydusal veri analizi sağlayıcısı olan Rezatec, Tarım, Petrol, Enerji, Su, Ormancılık, Kentsel Altyapı, Emtialar ve Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) alanlarında hizmet veren kurumlara yardımcı olmak için kuruldu.

Ana Merkezi Harwell Uzay Kümesi’nde olmak üzere, Oxfordshire, İngiltere’de bulunan genel merkezi ve ayrıca sektörde yadsınamaz tecrübeye sahip AYKOME. İstatistiksel ve büyük veri analizi, yazılım geliştirme, ileri hesaplama teknikleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) konularında en güncel yöntem ve araçlarına sahiptir.

Rezatec, uzaktan inceleme, karasal karbon miktar ölçümü, tropikal ormanlar ve iklim değişikliği üzerine çalışmasıyla ünlü İngiliz üniversitelerinden birisi olan University College London (UCL) ‘da kuruldu. Uzaktan uydusal verilerin incelenmesi ile sızıntı ve kayıp-kaçak tespiti yapan bir yazılımları mevcuttur. Bu yazılım sayesinde belirlenen bölgede periyodik incelemeler yapılarak mevsime göre toprak nemliliği, toprak kaymaları ve bitkisel popülasyon gibi etkenler göz önüne alınarak kaçak tespiti yapılır. Dünyanın herhangi bir yerinden incelenmek üzere bölge seçimi yapabilirsiniz. Dolayısıyla Rezatec, küresel alanda hizmet sunmaktadır.

VARLIK YÖNETİMİ ve BORU HATLARINDAKİ KAÇAKLAR

Her yıl, su boru hattı sızıntı ve kaçakları önemli miktarlarda içilebilir suyun boşa gitmesine neden olur. Bu, şebekedeki faturalandırılabilir miktardaki suyu azaltarak kamu hizmetleri için ciroları ciddi şekilde etkiler. Sızıntı ve kaçak tespiti, Kaçak Tespit Ekipmanları sayesinde yapılabilir fakat zamandan tasarruf edip daha büyük alanlarda tespit yapmak isteyenler için vakit kaybıdır. Büyük, kırsalda ve çoğu zaman uzaktaki ana boru şebekelerinde sızıntı ve kayıp-kaçak tespiti yapmak gerektiğinde maalesef etkili bir çalışma söz konusu olmamaktadır. Sızıntılara neden olan boru hattı şebekeleri, arazi hareketi, toprak hareketi, bitki örtüsü gibi uydudan saptanabilen antropojenik etkiler sayesinde tek seferde çok büyük alanlarda kaçak tespit işlemleri yapılabilir. Su kayıplarını ve artan bakım maliyetlerini daha iyi yönetmek için, kurumlar şimdi sızıntı ve kaçaklarını tespit etmek, izlemek ve öngörmek için uydudan elde edilen coğrafi verilerimizi kullanabilir.

Eşsiz veri işleme tekniklerimizle, coğrafi görüntülerden ve verilerden çok değerli varlık bilgileri edinebilirsiniz

1. Kaçak Risk Endeksi
2. Yeraltı Kaçak Tespiti
3.  Arazi Hareket Kontrolü
4. Vejetasyon (Bitki Örtüsü) Kontrolü
5. Toprak Nem Analizi
6. Toprak Düzeni

Daha fazla bilgilendirme ve hizmetlerimizden faydalanmak için iletişime geçebilirsiniz.