Ürünler

ZONESCAN NET – Web Tabanlı Su Kaçak Tespit Yazılımı

GENEL 

Gutermann firmasının geliştirmiş olduğu ZONESCAN net su hatları için profesyonel sızıntı ve kayıp kaçak algılama sistemidir.

Bu insansız, akustik sızıntı ve kayıp kaçak izleme sistemi ile gürültü düzeyi ölçümü sayesinde sadece gerçek sızıntı ve kayıp kaçakların olduğu yerleri noktasal olarak bulmaktadır.

AMAÇ ve YAZILIM KULLANIM ALANI

Bütün su şebekesinin sürekli sızıntı kontrolü; Bütün su şebekesi üzerine yerleştirilen ZONESCAN gürültü kaydediciler sürekli olarak dinleme ve gürültü özellikleri analizi yapar ve böylece bulunduğu bölgede sızıntıların ve kaçakların konumunu algılayabilir.

Geniş sızıntı veritabanı su kaybında kalıcı bir azalma sağlar; ZONESCAN Net için gürültü kaydedicilerin depoladığı her veri ve kaçak analiz sonuçları sinyal tekrarlayıcı ve alpha aracılığı ile detaylı gürültü düzeyi dağıtımları ile birlikte aktarılır. Bu ölçümlerin verileri otomatik olarak ZONESCAN Net veritabanına depolanır. Bu ayrıntılı bakım ve sonuçları günlük olarak personele bildirilir. Gelecekteki su şebekeleri planlaması ve optimize edilmesi için geçmişe dönük verileri sistematik olarak analiz ederek kulanılabilir.

ZONESCAN Net sistemine GPS entegrasyonu; ZONESCAN Net sistemi otomatik olarak gürültü düzeyi ve korelasyon verilerini almak için GPS entegre imkanı sunar.

YAZILIM İŞLEVSELLİĞİ

ZONESCAN Net gürültü kaydedicileri su şebekesinin boru ağının doğrudan üzerine monte edilir ve oluşan sesleri depolar. Depolanan değerlerin istatistiksel analiz sonucu bir sızıntı veya kaçak var olup olmadığını gösterir. Stratejik bir dizi monte edilen gürültü kaydediciler su kayıplarının tespit edilmesini sağlar.

Gürültü kaydedici (Logger) tarafından ölçülen veriler sinyal tekrarlayıcı (Repeater) tarafından toplanır. Sinyal tekrarlayıcı daha sonra radyo sinyali ile verileri ana veri toplayıcı (Alphaya) iletir. Toplanan veriler daha sonra ana veri toplayıcı dan GPRS aracılığı ile , ZONESCAN Net web ortamına aktarılır.

Yazılımda otomatik olarak toplanan veriler günlük olarak değerlendirilir. Kullanıcı tarafından girilen boru verilerine göre ZONESCAN Net tarafından sayısal ve grafik sonuçlar hesaplanır, çubuk grafikler ve frekans dağılımları şeklinde sunulur. Sayısal kaçak göstergesi sızıntı ve kaçak yerlerinin belirlenmesini istatistiksel veriler ile değerlendirerek yorumu kolaylaştırır.

ZONESCAN NET ve GÜRÜLTÜ KAYDEDİCİ ARASINDA ETKİLEŞİMLİ İLETİŞİM

Konvansiyonel radyo frekanslı gürültü kaydediciler basit radyo vericisi ile donatılmıştır. ZONESCAN Net Loggerları bir alıcıya ve bir vericiye (kombine verici ve alıcı) sahiptir. Vanaya bağlı bulunan gürültü kaydedici ve sensör arasındaki etkileşimli iletişimi sağlar. Korelasyon ve uzaktan dinleme gibi programlama’nın yanı sıra gürültü kaydedici deki verileri fiziksel temas olmadan üzerinden geçerek de gerçekleştirilir. Böylece, herhangi bir zamanda kendi ölçüm ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıcı tarafından fabrika ayarları kolayca adapte edilebilir.

GÜÇLÜ RADRO İLETİŞİMİ

   ZONESCAN Net Logger güçlü bir ekipman ile donatılmıştır, uzun mesafelerde net ve kesintisiz radyo alımını sağlayan 20 mW verici bulunmaktadır. ZONESCAN Net Loggerları repetearlar ile birlikte çalıştığında muazzam bir sonuç alınır.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için AYKOME Mühendislik ile iletişime geçin.