Su Kalitesi İzleme için Coğrafi Yapay Zeka

DOWNLOADS

Su Kalitesi İzleme için Coğrafi Yapay Zeka

Geniş havzalarda arazi kullanımının su kalitesi üzerindeki etkilerini izleyin. Maliyetli aşağı havza arıtma gereksinimini azaltmak için yukarı havza kirlilik risklerini proaktif olarak yönetin.
Uygun maliyetli. ölçeklenebilir.
Su Kalitesi, su hizmetleri liderlerine tüm su toplama alanlarındaki sorunları uzaktan izleme yetkisi verir: uzaktan, uygun ölçekte, uygun maliyetli bir şekilde. Arazi kullanım değişikliğini ve çevresel riski tahmin eder ve arazi kullanımının kirlilik seviyelerini nasıl etkilediğine dair alt havza içgörüleri sağlar. Uydu ve çoklu veri beslemeleri, havzalarda değişen sorunları izlemek için gelişmiş yapay zeka ile birleşir. Değişen arazi kullanımından kaynaklanan dağınık kirlilik seviyelerini belirlemek ve dinamik olarak yönetmek için kullanın.

Geniş havzalarda su kalitesini proaktif olarak yönetin

Kirliliği tanımlayın.
Arazi örtüsü sınıflandırmalarını uzaktan belirleyin, değişen arazi kullanımının kirlilik seviyeleri üzerindeki etkisini değerlendirin ve yüksek riskli alanları belirleyin.
Sonraki arıtmayı azaltın.
Akış yukarı iyileştirme planlarını bilgilendirmek, kaynakları optimize etmek ve maliyetleri azaltmak için dağınık kirlilik yüklerinin doğru tahminlerini ve ayrıntılı risk haritalarını kullanın.
Riski dinamik olarak yönetin.
Kararı optimize etmek için en son verileri kullanın ve kirlilik riskini sürekli olarak azaltmak için kullanım davranışını değiştirmek üzere arazi sahipleriyle iletişim kurun.

Dinamik Havza Yönetimi

Etkili havza yönetimi, su şirketlerinin su kalitesini sağlamaları için hayati öneme sahiptir. Su şirketleri için aynı derecede hayati olan, gereksiz miktarda pahalı atık su arıtımı yapmak zorunda kalmadan kirlilik risklerini belirleyip azaltabilmektir.
Arazi kullanımı ile su kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi çok önemlidir. Bu, havzalardaki manzaralar arasındaki değişimi tahmin etmek için arazi kullanımının ve arazi örtüsünün haritalanması ve izlenmesiyle elde edilir.
Şimdiye kadar, su şirketleri, gerekli içgörü düzeyine ulaşmak için değişen arazi kullanımını ve arazi örtüsünü haritalamak ve izlemek zorundaydı. Neden? Niye? Çünkü büyük havzalarda herhangi bir sıklıkta izleme, büyük ölçüde maliyetli yer kaynaklarına dayanır.
Su Kalitesi jeo-uzamsal AI, geniş havzalardaki su kalitesi sorunlarını uzaktan izler. Arazi kullanım değişikliğini ve çevresel riski tahmin eder ve arazi kullanımının kirlilik seviyelerini nasıl etkilediğine dair alt havza içgörüleri sağlar. Sık veri güncellemeleri, havzalarda değişen sorunları takip eder. Bu, yalnızca geleneksel zemin etüdü yöntemleriyle mümkün değildir.
Ek olarak, jeo-uzamsal yapay zeka riski modeller, size en yüksek riskli alanlara odaklanmanız ve kullanım davranışlarını değiştirmek için arazi sahipleriyle birlikte çalışmanız için gereken hayati bilgileri sağlar. Yukarı havza kirlilik risklerini proaktif bir şekilde yöneterek, maliyetli aşağı havza arıtma ihtiyacını azaltacağınız anlamına gelir.
Tüm veriler mevcut GIS sistemlerine entegre edilebilir veya Rezatec platformundaki Water SAT çözümümüz aracılığıyla iletilebilir.