SOFREL LS42: DL4W-S – Veri Kaydedici

SOFREL LS42: DL4W-S Datalogger

SOFREL LS42: DL4W-S Veri Kaydedici opsiyonel olarak dört DI girişi ve iki AI girişi bulunur. Darbe sayısını kaydetmek için birden çok tek yönlü veya çift yönlü bölge su sayaçlarına bağlanabilirler.

Önerilen kullanımlar

“Büyük tüketiciler” sayaçlarının uzaktan okunması
L42’ler endüstriyel şirketler, tatil köyleri, hastaneler vb. gibi “büyük tüketicilerin” günlük tüketimini izler. Su tüketiminde herhangi bir düzensizlik olması durumunda, alarm fonksiyonu hem operatörü hem de müşteriyi tüketilen hacimdeki değişiklik konusunda uyarır .
LS42’ler, müşterilerin faturalandırılmasına yardımcı olur.

Arabağlantı sayaçlarının uzaktan okunması
LS42: DL4W-S Veri Kaydedici, iki belediye arasındaki içme suyu dağıtım şebekesi ara bağlantılarında, iki şebeke arasında gönderilen suyun hacmini izlemek için kullanılabilir.

Bölge ölçümü
LS42 veri kaydedicilerin amacı, sızıntı alanlarını tespit ederek (özellikle gece akış hızını hesaplayarak) içme suyu şebekesinin verimliliğini ve performansını iyileştirmektir. AI girişlerini kullanarak basıncı izlemek ve bir borudan önce veya sonra meydana gelen bir sorun olması durumunda uyarı göndermek de mümkündür.

Genel Özellikler

  • Standart ölçüm, sinyalizasyon için 4 dijital giriş
  • SOFREL basınç sensörleri veya üçüncü taraf sensörlerin uzaktan çalıştırılması için 2 analog giriş
  • Ortalama akışların hesaplanması
  • Gece akışlarının hesaplanması
  • ünlük hacimlerin, günlük minimum ve maksimum akışların hesaplanması
  • DI durumunun değişmesi, eşiğin aşılması, sensör hatası…
  • 1 veya 2 PC ile periyodik, programlı veya olay bazlı iletişim

Detaylar için Aykome Mühendislik ile iletişime geçebilirsiniz.