Yeraltı Kablo ve Boru Hatları Tespit

Ana Sayfa » Hizmetlerimiz » Yeraltı Kablo ve Boru Hatları Tespit

KAZISIZ BORU VE KABLO HAT TESPİT VE HARİTALANDIRMA, SAYISALLAŞTIRMA HİZMETİ

Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza giren birçok hizmetin altyapısı toprak altından bizlere ulaşmaktadır. Olası ihtiyaç ya da arıza durumlarında bu tesislerin yerlerinin tam olarak bilinmesi ani müdahaleye imkân sağlarken oluşabilecek iş kazalarının da önüne geçilmesini sağlar.

Aykome Dünya mevcut en ileri teknolojiyi kullanarak, kazıya gerek duymadan yeraltında bulunan hatların tespitini gerçekleştirmektedir. Alanında uzman ve tecrübeli kadrosu; hattın niteliğine bakılmaksızın derinlik ve istikametleri ile birlikte yerlerini bularak koordinatlarının alınıp sayısallaştırılması işini yapmaktadır.

Anahtar teslim sunulan bu hizmet, idare ya da müşterimize şebeke altyapısı hakkında kesin ve net kaynak sağlar. Olası personel ya da yönetim değişikliği saha ve idari kadroda kargaşaya neden olmadan sunulan hizmetin kalitesini etkilemez. Veri ve bilginin olduğu yerde işler sekteye uğramaz.

Tespit ettiğimiz tesisler şöyledir;

 1. METAL HATLAR
 2. Pik ve çelik su boruları. (Şebeke, İsale)
 3. Petrol boru hattı.
 4. AMETAL HATLAR
 5. Plastik esaslı tüm su boruları. (Şebeke)
 6. Doğalgaz boruları.
 7. Yangın hidrant boruları.
 8. Atıksu boruları. (Koruge)
 9. BETON HATLAR
 10. AÇB su boruları. (Şebeke, İsale)
 11. Atıksu kanalları.
 12. Yağmur suyu kanalları.
 13. ENERJİ HATLARI
 14. Elektrik kabloları.
 15. Fiber optik kablolar.
 16. Telekom kabloları.
 17. ISITMA HATLARI
 18. RÖGAR VE VANA KAPAKLARI
 19. YASADIŞI VE BİLİNMEYEN BAĞLANTILAR

 

 

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)

Geçmişte su idareleri içmesuyu dağıtım şebekesi elemanlarına ait önemli bilgileri (boru çap ve uzunlukları, su kaynakları, pompalar, depolar ve boyutları, vanalar, vb.) kaydetmek için çizim, harita ve raporlar kullanırdı. Ancak çoğu zaman, gerekli olan detaylar sadece ilgili bölgede çalışan belirli teknisyenler veya ustalar tarafından bilinirdi. Buna bağlı olarak da, bu önemli bilgilerin akıbeti su idaresindeki birkaç kişiye bağlı kalırdı. Günümüzde, şebeke bilgileri sayısallaştırılmakta ve bilgisayarlarda kaydedilmektedir. Dolayısı ile gerekli olan detaylı bilgiler, saha ustalarına ihtiyaç duyulmadan elde edilebilmektedir.

pre consturction  after construction

Genellikle saha ustalarında olan şebeke bilgileri CBS’ye aktarılmaktadır.

Su idarelerinin bazılarındaki en önemli sorunlardan birisi ise içmesuyu dağıtım şebekesi üzerinde yapılan değişikliklerin (yeni bir boru veya vana eklenmesi vb.) CBS birimine bildirilmemesidir. Bunun sonucunda, yanlış ve/veya eksik şebeke bilgileri ile çalıştırılan hidrolik modelden yanıltıcı sonuçlar alınır. Bu nedenle, su idaresinin diğer birimleri ile CBS birimi arasında iyi bir koordinasyon sağlanmalı ve gerekli oldukça CBS veri tabanı güncellenmelidir.

cbs

Şekil 1. CBS veri tabanının düzenli olarak güncellenmesi gerekmektedir

 

 

CBS biriminde, her DMA için tüm abone kayıtları bulunmalı ve sahada yapılacak incelemeler ile DMA içindeki tüm boru ve servis bağlantılarının çeşidi, koordinatları, uzunlukları vb. elde edilerek kaydedilmelidir. Ek olarak, şebekede bulunan tüm sayaçların tipi, boyutu, markası, yaşı ve sayaç numaraları CBS veri tabanında saklanmalıdır. Belirtilen tüm bilgiler, su kayıpları mücadelesi ile görevli ekip için çok önemlidir.

 

 

cbs2

Şekil 2. Servis bağlantılarının yerleri ve bilgileri CBS veri tabanında kayıt altına alınmalıdır.

 

Bu süreçlerin tamamı ya da ihtiyaç duyduğunuz kısmında bizlere ulaşarak destek ve hizmet alabilirsiniz.

Aykome yerin altını üstüne getirir.